Contractuele aansprakelijkheid

contractuele aansprakelijkheid

Als één van de contractpartijen zijn of haar verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt kan deze aangesproken worden op basis van contract. Contractuele aansprakelijkheid is dus het gevolg van de toerekenbare niet-nakoming van een verbintenis uit overeenkomst. Om zich op de contractuele aansprakelijkheid te kunnen beroepen, moet een medecontractant bewijzen dat …

Verder lezen…