Buitencontractuele aansprakelijkheid

buitencontractuele aansprakelijkheid

Verbintenissen ontstaan niet alleen uit rechtshandelingen, bv. overeenkomsten, maar ook uit andere daden van personen of uit wettelijke bepalingen. Deze verbintenissen geven een aanleiding tot buitencontractuele aansprakelijkheid. Toepassingsvoorwaarden Om zich op buitencontractuele aansprakelijkheid te beroepen moet het “slachtoffer” de vervulling van drie voorwaarden aantonen. Er moet een aanwezigheid van toerekenbare fout …

Verder lezen…