Legal outsourcing

Naast de diensten voor ondernemers bieden wij ook diensten aan advocaten en advocatenkantoren. Terwijl u de zaak aan het pleiten bent, bereiden wij uw volgende zaak voor. Moet u dringend over bepaalde informatie of een document beschikken? Wij zorgen ervoor. Dit noemen wij legal outsourcing. Wij doen uw administratie en papierwerk terwijl u aan de balie bent.

In het kader van legal outsourcing

 • Wij opzoeken en analyseren relevante rechtspraak en rechtsleer om tot een oplossing van een bepaalde (rechts)vraag te komen
 • Wij stellen een advies op betreft welbepaalde casus
 • Wij bereiden de zaak volledig voor inclusief ontwerp van dagvaarding, conclusies, samenstelling stukkenbundel, etc.
 • Wij treden op als uw lasthebber
 • Wij zorgen ervoor dat u nooit een termijn mist

In het kader van ondersteuning van uw kantoor

 • Advies ICT en webontwikkeling: uw computerinfrastructuur en website
 • Opstellen en/of typen en/of afdrukken en/of versturen van brieven
 • Opvolgen van dossiers en cliënten
 • Modellen van documenten: contract, conclusie, ontwerp van dagvaarding, verzoekschrift, brief, etc.
 • Wordt-templates: brief, conclusie, verzoekschrift, ontwerp van dagvaarding, contracten, statuten etc.

Doorverwijzing van klanten

Wij treden niet op als advocaat. Indien onze klant een advocaat nodig hebt om een geschil in rechte te beslechten verwijzen wij hem door naar de juiste advocaat of advocatenkantoor. Omdat wij de noden van onze klanten kennen enerzijds en de specialisaties van de advocaten die met ons samenwerken, anderzijds, kunnen wij voor een perfecte matching zorgen.

Alle informatie die u ons toevertrouwt wordt door ons vertrouwelijk behandeld. In het geval van belangenconflict melden wij het direct aan elke betrokken partij apart.

Neem contact met ons op.

One Comment:

 1. Pingback: Diensten voor advocaten

Geef een reactie