Buitencontractuele aansprakelijkheid

buitencontractuele aansprakelijkheid

Verbintenissen ontstaan niet alleen uit rechtshandelingen, bv. overeenkomsten, maar ook uit andere daden van personen of uit wettelijke bepalingen. Deze verbintenissen geven een aanleiding tot buitencontractuele aansprakelijkheid. Toepassingsvoorwaarden Om zich op buitencontractuele aansprakelijkheid te beroepen moet het “slachtoffer” de vervulling van drie voorwaarden aantonen. Er moet een aanwezigheid van toerekenbare fout …

Verder lezen…

Contractuele aansprakelijkheid

contractuele aansprakelijkheid

Als één van de contractpartijen zijn of haar verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt kan deze aangesproken worden op basis van contract. Contractuele aansprakelijkheid is dus het gevolg van de toerekenbare niet-nakoming van een verbintenis uit overeenkomst. Om zich op de contractuele aansprakelijkheid te kunnen beroepen, moet een medecontractant bewijzen dat …

Verder lezen…