Excepties van nietigheid na Potpourri I

excepties van nietigheid

Met de Wet van 19 oktober 2015 heeft de wetgever het Gerechtelijk Wetboek gewijzigd waardoor er belangrijke wijzigingen werden aangebracht aan het regelen van excepties van nietigheid in burgerlijk procesrecht. De afdeling van Gerechtelijk Wetboek die de regels betreft de excepties van nietigheid bevat, is gewijzigd, namelijk zijn de artikels …

Verder lezen…

Potpourri I – het burgerlijk procesrecht

burgerlijk procesrecht

Met de wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie van 19 OKTOBER 2015 worden het Gerechtelijk Wetboek, de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, de wet van 17 juli 1984 houdende bepaalde maatregelen van aard tot vermindering van de gerechtelijke achterstand, de wet van …

Verder lezen…

Ontslagbrief

ontslagbrief

De wet schrijft aan de werkgever twee vormen voor om kennis te geven van de wil om de arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd te beëindigen. Deze zijn: gerechtsdeurwaardersexploot en aangetekende ontslagbrief. Gezien hogere kosten van een het gerechtsdeurwaardersexploot, is de aangetekende opzegbrief de meest courante vorm van kennisgeving. Vorm van ontslagbrief De wet …

Verder lezen…

Buitencontractuele aansprakelijkheid

buitencontractuele aansprakelijkheid

Verbintenissen ontstaan niet alleen uit rechtshandelingen, bv. overeenkomsten, maar ook uit andere daden van personen of uit wettelijke bepalingen. Deze verbintenissen geven een aanleiding tot buitencontractuele aansprakelijkheid. Toepassingsvoorwaarden Om zich op buitencontractuele aansprakelijkheid te beroepen moet het “slachtoffer” de vervulling van drie voorwaarden aantonen. Er moet een aanwezigheid van toerekenbare fout …

Verder lezen…

Contractuele aansprakelijkheid

contractuele aansprakelijkheid

Als één van de contractpartijen zijn of haar verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt kan deze aangesproken worden op basis van contract. Contractuele aansprakelijkheid is dus het gevolg van de toerekenbare niet-nakoming van een verbintenis uit overeenkomst. Om zich op de contractuele aansprakelijkheid te kunnen beroepen, moet een medecontractant bewijzen dat …

Verder lezen…

Contract – overeenkomst

contract

De woorden ‘contract’ en ‘overeenkomst’ zijn synoniemen en worden vaak door elkaar gebruikt. Strikt genomen in een contract het gevolg van overeenkomst, namelijk overeenstemming van de wilsuitingen van de contractpartijen. Er bestaan zowel schriftelijke als mondelinge contracten. Beide zijn even geldig, maar voor het bewijs is een geschrift vereist voor …

Verder lezen…